foto Ana Stojanović

Konstruktivna destrukcija: Izložba slika velikog formata Vuka Đurića Enda u Čačku

U utorak 26. decembra sa početkom od 19 časova svečano će biti otvorena samostalna prodajna izložba slika Vuka Đurića Enda u Kulturnom centru Čačak.

Posetioci izložbe moći će da pogledaju 15 slika velikog formata koji su mahom akrili, te dve tapiserije, kao i jednu instalaciju u prostoru. Vuk je oslikao i jedan zid galerije Kulturnog centra. Svi ovi radovi nastajali su u periodu od 2021. do 2023. godine. Kroz apstrakciju, odnosno likovne elemente, Vuk izražava bitne teme – poput haosa života i njegove uređenosti.

foto Ana Stojanović

Kako navodi istoričarka umetnosti Marija Radisavčević: „Entropiju kao osnovno polazište u konceptu izložbe možda na najbolji način predstavljaju najnovija slikarska istraživanja Vuka Đurića, koja se ne mogu obuhvatiti jednim striktnim medijskim pogledom ili stilom, ali koja otkivaju namere autora da se oslobodi prethodnih tematskih, izražajnih i medijskih osobenosti koje, uprkos svim naporima, ostaju prisutne. Pojam entropije svoju etimologiju ima u grčkoj reči „entrepo“ (okretati, obrtati), a koji je primenu našao u fizici kao mera kojom se opisuje stepen neuređenosti sistema i koja se povećava sve dok sistem ne pređe u ravnotežno stanje, tj. najveću uređenost sistema temperature – apsolutnu nulu.

Transponovana u sistem umetničkih vrednosti i shvatanja, tako ostvarena „uređenost“ kao okosnica Đurićevog umetničkog promišljanja čitljiva je na diptihu „Entropija“ koji ujedno otvara izložbu, ali i najavljuje novu fazu u njegovom slikarskom eksperimentisanju, te ga sveukupno možemo percipirati kao jedan pol ove izvedbe. Osobenost sistema koji se izražava u težnji da sam od sebe pređe u stanje veće neuređenosti, dok ne dostigne nultu tačku, svoj vizuelni pandan nalazi u ovom radu koji je proistekao iz jednog „haosa“, na čijoj površini sada svaki element ima svoje utvrđeno mesto.

foto Ana Stojanović

Celina koja bi kontekstualno mogla da zaokruži izložbu izdvaja triptih „Milisav“ – „Žarko“ – „Vuk“ koji govori iz pozicije „ja“ i onoga što je domen porodičnog pamćenja koje obuhvata vremenski raspon od tri generacije, odnosno horizonte pamćenja. U tom redosledu, vlastito proživljeno iskustvo se ukršta i prožima sa iskustvima prethodnih generacija zahvaljujući ličnoj razmeni, te na taj način participira u formiranju zajednice sećanja i pripovedanja. Tako Đurić u ovoj tematskoj niši apstraktnim vizuelnim iskazom prenosi izvesna (post)sećanja koja su neizostavno uticala na formiranje identitetskih osobenosti umetnika u postgeneracijskom sledu. Kao dnevničke zabeleške, ovi apstraktni portreti nude se posetiocima u interpretativnom okviru na čisto perceptivnom nivou ili u ravni prisvajanja kao sopstvenog iskustva o preživljenom ili prenesenom pamćenju, ostavljajući punu slobodu izbora.”

Vuk Đurić Endo, rođen je 1992. godine u Istoku. Diplomirao je na Fakultetu umetnosti u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, na odseku Grafički dizajn. Master studije završio je na istom fakultetu 2018. godine. Koordinator je likovnih delatnosti festivala Dani urbane kulture (DUK) u Čačku. Nosilac je nekoliko projekata i učesnik je na dve likovne kolonije. Izveo je na stotine murala na javnim površinama u celom svetu, između ostalih i u Vijetnamu, Portugaliji i Japanu. Do sada je realizovao osam samostalnih izložbi i preko 20 grupnih izložbi u Srbiji i Evropi.