AKO SLUŠATE SPOTIFY, SPOTIFY ĆE USKORO SLUŠATI VAS!

Ako slušate Spotify, uskoro će Spotify slušati vas. Putem Music Business Worldwidea, streaming platforma osigurala je patent za praćenje pozadinske buke i govora svojih korisnika.

Spotify je prvi put prijavio patent za svoj proizvod “Identifikacija atributa ukusa iz audio signala” u februaru 2018. a konačno je dobio odobrenje 12. januara ove godine. Ciljevi su da se “proceni emocionalno stanje slušalaca, pol, godine ili akcenat”, kako bi se preporučila nova muzika.

Prema patentnoj prijavi, kompanija želi da preskoči proces koji bi zahtevao od potrošača da “zamorno unose odgovore na više upita kako bi sistem prepoznao ukus korisnika”. U opširnom spisu Spotify između ostalog tvrdi: “Potreban je potpuno drugačiji pristup prikupljanju ličnih ukusa korisnika, posebno onaj koji je ukorenjen u tehnologiji, tako da gore opisane ljudske aktivnosti (npr. zahtevanje od korisnika da unese podatke) se barem delomično eliminiše i izvodi brže i lakše”.

Spotify želi da prati vaše “intonaciju, stres, ritam i slične jedinice govora” kako bi znao osećate li se “srećni, besni, tužni ili neutralni”. Tehnologija će takođe nadzirati metapodatke o okolini, koristeći “zvukove iz vozila na ulici, druge ljude koji govore, cvrkut ptica, ispis štampača itd” kako bi se dalje prilagodile njihove preporuke. Jer ko želi da se bavi vašim emocionalnim stanjem kada to može da učini bezdušna korporacija? I na kraju, može li se verovati toj istoj korporaciji da neće trgovati tim vašim podacima?

Osim toga, čini se da je Spotify čudno opsednut – genitalijama. Reč “pol” pojavljuje se uvek iznova, a deo patenta uključuje “sistem prepoznavanja pola (koji) se može koristiti za izvlačenje informacija vezanih za pol iz govornog signala”. Konačno, zar bi bilo užasno slušati dobru muziku ako streaming platforma misli da je namenjena nekome s drugačijim rodnim identitetom?

Priupitan od strane Pitchforka, predstavnik Spotifya rekao je da kampanja može početi, ali i ne mora, kao Big Brother. Napisali su: “Spotify je podneo patentne prijave za stotine izuma, a mi redovno podnosimo nove prijave. Neki od tih patenata postaju deo budućih proizvoda, drugi ne. Naša je ambicija da stvorimo najbolje audio iskustvo za korisnike”, a za tu izjavu je Voren Grejvs iz Consequence of Sound napisao da je reč o PR ekvivalentu emodžiju za sleganje ramenima.

Ako razmišljate o tome kako bi Spotify još mogao da koristi podatke koje će prikupljati od vas, setite se da je to ista firma čiji je izvršni direktor optužio umetnike da nisu zaradili dovoljno novca, rekavši “ne možete da snimate muziku jednom u tri do četiri godine i mislite da će to biti dosta”.

S druge strane, i pored minornih isplata, platforma želi da ih učini još nižima nudeći tako pojačanje tj. boost algoritama umetnika u zamenu za smanjene tantijema. Kao odgovor na ove i druge promene politike kommpanije, Sindikat američkih muzilara (Musician Workers Union) pokrenuo je kampanju “Pravda na Spotifyu” zahtevajući jedan cent po streamu.